Академија за Меѓународно воено право, конфликти и тероризам

Драги ЕЛСАши, 
📢 Со задоволство ве информираме за првата академија за оваа година, за која веруваме дека ќе заинтригира голем дел од вас.
➡️Темата на академијата е „Меѓународно воено право, конфликти и тероризам“ и е всушност во корелација со актуелни настани, проблеми и тенденции кои се последица на одредени глобални, регионални или локални збиднувања. Сето ова, од нас студентите, бара истражување и информирање преку кои би се стекнале со одредени знаења поврзани со темата.
➡️По тој повод, ви овозможуваме да се стекнете со основно знаење на темата, кои ќе ви го дадат професионалци од областа.
👉Академијата ќе се спроведе во пет модули:
• Модул 1: Човековите права и хуманитарно право
• Модул 2: Вовед во меѓународното хуманитарно право
• Модул 3: Национална безбедност, безбедносен систем и меѓународна безбедност 
• Модул 4: Тероризам и асиметрични, хибридни и сајбер закани
• Модул 5: Кривична одговорност низ призмата на Кривичниот законик на РСМ
Наведените модули ќе ве поттикнат на размислување од повеќе аспекти, а ќе траат во периодот од 10-19 ноември.
Доколку сакате да сте во тек со современите проблеми со кој се соочува светот, па и ние како дел од него, ве повикуваме да ни се приклучите. 
➡️Пријавувањето ќе се врши по електронски пат на следната адреса: [email protected], најдоцна до 10 ноември (среда)
➡️ Котизацијата за учество изнесува 500 денари, а за членови 300 денари. Уплата може да се изврши најдоцна до 12 ноември (петок).
❗Податоци за уплата:
-Налог ПП30
НАЗИВ НА ПРИМАЧ: Европско здружение за студенти по право Република Северна Македонија
БАНКА НА ПРИМАЧ: НЛБ Тутунска банка
СМЕТКА: 210052562830136
❗Сите учесници на академијата ќе добијат сертификат.
Ве очекуваме😊

 

Сподели на