Ајде да зборуваме за…

Сите ние понекогаш имаме потреба да ги споделиме со некого нашите предизвици, стравови и недоумици, особено во процесот при барање работа. Во рамки на проектот  Зајакнување на младите преку нови можности младите имаат можност да разговараат со психолог. Средбите со психолог можат да бидат индивидуални или во група со други млади. Гупните средби се особено популарни бидејќи нели добрите нешта се зголемуваат кога ќе се поделат, а споделените предизвици и грижи се намалуваат. Особено кога ќе увидиш дека не си сам, и дека слични мисли и грижи имаат и многу твои врсници.
Доколку си младо, невработено лице и сакаш да се вклучиш побарај нѐ на 071 370 150 или преку ДМ на @sosyeep

Сподели на