Вебинар на тема: „Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини“

📣📣📣 – Почитувани ЛИДЕРИ – 📣📣📣
Продолжуваме со ДЕСЕТТИОТ вебинар „Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини“ од ЛЕТНАТА ЛИДЕРСКА ШКОЛА организирана од Здружението за културен и едукативен развој МЛАДИНСКИ БОРД – Штип и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“

Датум: 30.06.2021

Предавач ќе биде доц. д-р Слаѓана Ангелкоска, од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.
Ќе зборуваме зошто комуникацијата е важна за лидерите, за различните форми на комуникација, но и за слушањето, како важен дел од комуникацијата.

Линк за регистрација:
https://zoom.us/…/tJ0qdO6qpjsiH9XRj7koUtrhvUMiNmiP_7dr…

Сподели на