„Децентрализација 2.0: Ефективни механизми за граѓанско учество“

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип ја организира годишната конференција „Децентрализација 2.0: Ефективни механизми за граѓанско учество“. Конференцијата е посветена на децентрализацијата и граѓанското учество и ќе ги покрие следниве аспекти:
• Децентрализација во Македонија, трендови и предизвици
• Механизми за учество на граѓаните во донесување одлуки на локално ниво
• Отвореност и транспарентност на општините
• Рамномерен регионален развој

Конференцијата ќе се одржи на 11.02.2021 во Штип, со почеток од 12.00 часот.
Заради условите и мерките поврзани со пандемијата од КОВИД-19, оваа година конференцијата ќе има дигитален концепт, при што учесниците ќе можат да се вклучат електронски во дискусија со панелистите.

Гости говорници на годинешната конференција се:
– Г-дин Горан Милевски, Министер за локална самоуправа
– Г-дин Звонко Пекевски, Градоначалник на општина Берово
– Г-дин Сашко Николов, Градоначалник на општина Штип
– Г-ѓа Невенка Лонгурова Гирова, Фондација за развој на локалната заедница Штип
– Г-дин Герман Филков, Центар за граѓански комуникации
– Г-ѓа Светлана Станојковска, советник и претседател на советодавно тело во општина Пробиштип
– Г-дин Слаѓан Пенев, Центар за стратешки истражувања и документација ФОРУМ – Скопје
– Г-дин Кристијан Панев, Фондација за развој на локалната заедница Штип
Дигиталната конференција – Децентрализација 2.0: Ефективни механизми за граѓанско учество е активност од проектот „Ефективен механизам за граѓанско учество“, спроведуван од Фондација за развој на локалната заедница Штип, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Сподели на

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp