Дискусија: Како успешно да се води младинска невладина организација?

Младиинфо Интернационал
ве поканува на 9-ти март во 10 часот во Public Room 
да дојдете и слушнете интересни приказни од неколку лидери на младински организации, каде ќе зборуваат за нивните почетоци, што е потребно за основање и успешно менаџирање на младинска организација, како и кои се предизвиците со кои се соочуваат овие оранизации, но и каков позитивен импакт носат.
Модератор на настанот е Мила Карадафова Ангеловска, КРИК.
Говорници:
-Дијана Мицевска, Младите Можат
-Мариана Ангелова – Генерален Секретар, НМСМ
 
Настанот се организира од Младиинфо Интернационал, како партнер во рамки на проектот Општествено Поддржана и Транспарентна Мрежа на Млади – Socially Empowered and Transparent Youth Network (SETYN), финансиран од страна на Европската Комисија преку Erasmus+ програмата.
Повеќе за настанот: https://bit.ly/3tuRbCc 
Во рамки на овој настан ќе биде претставен и прирачник на тема: Водење младинска невалдина организација, кој е достапен на овој линк: https://bit.ly/3KaBp6d

Сподели на