Инфо ден – mladipretpriemaci.mk

💡 Доколку имате идеја за младинско социјално претпријатие, но немате почетен капитал кој можете да го вложите во негово основање или унапредување, новата платформа #МладиПретприемачи е токму за вас!
👋 Ги покануваме сите заинтересирани на инфо ден во просториите на #МладиХаб на кој ќе имате можност да слушнете и дознаете повеќе за платформата mladipretpriemaci.mk. Дополнително, на настанот ќе можете да се регистрирате на платформата и да креирате кампања за вашата идеја за социјално претпријатие заедно со нашиот тим.
🧐 Доколку сакате да бидете дел од инфо денот, ве молиме најавете го вашето присуство со пополнување на формата достапна на следниот линк: 🔗 https://forms.gle/i13nqctzdRJxSesR6
ℹ️ Платформата mladipretpriemaci.mk претставува crowdfunding алатка на која можете да ги претставите своите иницијативи за социјални претпријатија и со тоа да добиете финансиска поддршка од јавноста за нивна реализација. Како за нови, така и за постоечки иницијативи, платформата нуди помош во секој чекор од процесот на реализација и промоција на вашите бизнис идеи.
📅 16 јануари
📌 МладиХаб
⏲️ 11:00 – 15:00 часот
Ве очекуваме!
Веб-платформата „Млади претприемачи“ е креирана во рамки на проектот „Социјално претприемништво за младинско вработување“, спроведуван од страна на Националниот младински совет на Македонија, со финансиска поддршка на ЕУ. Целта е да се поттикне економско зајакнување и развој на социјалното претприемништво, како модерен начин за самовработување на младите.
💡 Nëse keni një ide për një sipërmarrje sociale rinore, por nuk keni kapital fillestar për të investuar në themelimin apo zhvillimin e saj, platforma e re #Sipërmarrësiterinj është pikërisht për ju!
👋 Ftojmë të gjithë të interesuarit në një ditë informative në ambientet e MladiHub ku do të keni mundësinë të dëgjoni dhe të mësoni më shumë për platformën mladipretpriemaci.mk. Për më tepër, në këtë ditë ju do të mund të regjistroheni në platformë dhe të krijoni një fushatë për idenë tuaj të sipërmarrjes sociale së bashku me ekipin tonë.
🧐 Nëse dëshironi të merrni pjesë në ditën informative, ju lutemi lajmëroni praninë tuaj duke plotësuar formularin e disponueshëm në linkun e mëposhtëm: 🔗 https://forms.gle/i13nqctzdRJxSesR6
ℹ️ Platforma mladipretpriemaci.mk është një mjet crowdfunding në të cilin mund të prezantoni iniciativat tuaja për sipërmarrjet sociale dhe në këtë mënyrë të merrni mbështetje financiare nga publiku për realizimin e tyre. Si për nismat e reja ashtu edhe ato ekzistuese, platforma ofron ndihmë në çdo hap të procesit të realizimit dhe promovimit të ideve tuaja të biznesit.
📅 16 јануари
📌 МладиХаб
⏲️ 11:00 – 15:00 часот
Ju presim!
Ueb-platforma “Млади претприемачи” është krijuar në kuadër të projektit “Sipërmarrja Sociale për Punësimin e të Rinjve”, të cilin e zbaton Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë, me mbështetjen financiare të BE-së. Qëllimi është nxitja e forcimit ekonomik dhe zhvillimit të sipërmarrjes sociale, si një mënyrë moderne e vetëpunësimit për të rinjtë.

Сподели на