Истражување за Интеркултурни медијатори

Центар за интеркултурен дијалог(ЦИД) како партнер на проектот “InterMEDs- Fostering ‘Intercultural MEDiators’  as a practice for establishing communities coalition and mutual understanding” финансирана од Ерасмус+ програмата, спроведува истражување – Интеркултурни медијатори.  


Главната цел на овој прашалник е да се испита моменталното ниво на разбирање на меѓукултурната медијација преку културата, медиумите и уметноста во 6 европски земји. Овој прашалник е адресиран на лица кои работат / претставуваат (или работеле / претставувале) институции, невладини организации, здруженија на граѓанско општество, здруженија на имигранти / бегалци.

 Се проценува дека завршувањето на истражувањето ќе трае околу 10 минути и вашиот придонес е многу ценет.

*Поради потребите на проектот, прашалникот е на англиски јазик.*

Истиот најдете го на следниов линк

Сподели на