Истражување – Пристап до волонтирање

Центар за младински активизам Крик заедно со партнерите во проектот „Пристап до волонтирање“ спроведува истражување за учеството на млади лица со попреченост во волонтерски активности. Кликнете подоле на прашалникот кој се однесува на вас и пополнете го, со цел заедно да придонесеме кон зголемување на пристапот до волонтирање на младите лица со попреченост.

Целта на овој прашалник е да се научи од организациите кои тековно работат или во иднина планираат да работат со млади волонтери. Прашањата ги покриваат начините на кои вашата организација се ангажира и ги подджува волонтерите, односно вашите идеи и предлози.

*Бројот на лица од една организација кои го пополнуваат прашалникот е неограничен.

ПРАШАЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИИ

Целта на овој прашалник е да се слушнат искуствата на младите лица со попреченост, нивните идеи и приоритети кога станува збор за волонтирање. Ова значи дека најголем број на прашања се наменети специфично за млади лица со попреченост, но има неколку прашања на почетокот за секој кој ќе го започне прашалникот.

ПРАШАЛНИК ЗА МЛАДИ ЛИЦА

„Пристап до волонтирање“ е проект имплементиран со поддршка од Еразмус+ програмата на Европска Унија. Проектниот тим се состои од организациите Бенгаренг, Меѓународен сервис, ЦМА Крик и Офенсива, а се спроведува во Италија, Северна Македонија, Романија и Обединето Кралство. 

 

Сподели на