Конкурси за стипендии и менторство за средношколци и студенти

Здружението на граѓани „Ромаверзитас во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиран од Европската Унија/Директорат за Проширување и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) од Будимпешта, објавува Конкурс за стипендии за ученици Роми.

Конкурсот за стипендија се однесува за сите редовни ученици Роми запишани на приватните и јавните средни училишта во Република Северна Македонија.

Потребни документи за аплицирање

1. Електронска пријава за стипендирање на ученици Роми https://forms.gle/hWa45nUk8y82D2es6

2. Потврда за редовен ученик во учебната 2020/2021 година,  оригинал;

3. Заверка на нотар од Свидетелство од последната учебна година на школување;

4. Евидентен лист со оценки од крајот на првото полугодие во учебната 2020/21;

5. Изјава дека кандидатот е припадник на ромска етничка заедница (link);

6. Согласнот за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на здружението на граѓани Ромаверзитас (link);

7. Копија од уверение за државјанство на Р.С. Македонија;

8. Копија од трансакциска сметка на име на ученикот; 

9. Изјава за економско – социјалниот статус на семејството (семејствата кои се приматели на социјална парична помош исто така да достават и потврда од центар за социјални работи)  (link);

10. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија за Роми (link).

Кликнете тука за да го симнете го целиот повик

Сподели на