Конкурс за старешина на Сојуз на извидници на Македонија

Врз одлука на старешинството, донесена на 14.12.2020 и врз основа на член 35, член 40 од Статутот на Сојуз на извидници на Македонија, се објавувa:

 

КОНКУРС

 

За избор на старешина на Сојузот на извидници на Македонија

 

ОПШТИ УСЛОВИ

Кандидатите за горенаведената функција треба да бидат членови на СИМ, да бидат полнолетни и да имаат искуство во раководење и организација.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Кандидатите за Старешина на СИМ треба да достават програма за работа на организацијата за нередниот 4 годишен период

ПРИЈАВУВАЊЕ / Содржина на кандидатурата

Во кандидатурата треба да бидат наведени: Име и презиме, адреса и датум на раѓање, мотивационо писмо и извидничка биографија (CV) во која ќе бидат опфатени функциите кои ги извршувал кандидатот во матичниот одред, завршени школи, обуки, тренинзи, семинари, учества на позначајни натпревари, смотри, меѓународни активности, како и останати персонални квалитети и работни искуства, како и телефон за контакт.

 

Кандидатурата треба да биде заверена од матичниот одред на кандидатот и истата треба да се достави до 16 јануари 23:59 часот на [email protected]

Обврските на старешината/претсетаделот на Сојуз на Извидници може да ги погледнете тука.
Потребните документи за пријавување може да ги најдете на следните линкови:

1. Формулар за номинација на старешина

2. Писмо за поддршка од извиднички одред – полноправен член на СИМ

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, може да го контактирате генералниот секретар на СИМ на тел 070 213 556 или на email адреса [email protected]к

Сподели на