КОНКУРС за учество на жени на обуки за подобрување на нивните вештини за вработување и самовработување

Фондација ЦЕЕД Македонија објавува конкурс за учество на жени од неколку општини на обуки за:

1) Развој на бизнис идеја и бизнис план, 2) Претприемништво и менаџерски вештини, 3) Основни вештини за вработување и 4) Дигитален маркетинг, онлајн продажба и употреба на дигитални технологии.

Обуките се спроведуваат како дел од проектот на UN Women “Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија”, финансиски поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – СИДА.

Обуките се наменети за жителки на Град Скопје, како и на следните општини: Аеродром, Битола, Гази Баба, Кисела Вода, Кочани, Крива Паланка, Маврово-Ростуше, Свети Николе, Струмица и Центар.

Заинтересираните кандидатки кои ги исполнуваат критериумите за учество можат да аплицираат за една или повеќе од следните обуки достапни во нивната општина:

Тема

Општини (број на учеснички)

Критериуми за учество

 

 

Развој на бизнис идеја и бизнис план

(3 дена)

Струмица (25)

 

Крива Паланка (25)

Центар (20)

Битола (30)

Аеродром (25)

Кочани (20)

Кисела Вода (20)

Град Скопје (50)

Свети Николе (25)

Гази Баба (20)

– Невработена

 

– Има идеја за започнување на сопствен бизнис

– На возраст од 18+ години

– Завршено минимум средно образование

– Жителка на една од наведените општини

 

 

Претприемништво и менаџерски вештини 

(2 дена)

Струмица (25)

 

Крива Паланка (25)

Центар (20)

Битола (30)

Аеродром (25)

Кочани (20)

Кисела Вода (20)

Град Скопје (50)

Свети Николе (25)

Гази Баба (20)

– Невработена, или

 

– Има идеја за започнување на сопствен бизнис или има започнато свој бизнис во изминатите 3 години

– На возраст од 18+ години

– Завршено минимум средно образование

– Жителка на една од наведените општини

 

 

 

Основни вештини за вработување 

(2 дена)

 

Кочани (30)

 

Битола (30)

– Невработена

 

– На возраст од 18+ години

– Завршено минимум средно образование

– Жителка на една од наведените општини

 

 

Дигитален маркетинг, онлајн продажба и употреба на дигитални технологии

(2 дена)

Струмица (25)

 

Крива Паланка (25)

Центар (20)

Битола (30)

Аеродром (25)

Кочани (20)

Кисела Вода (20)

Свети Николе (25)

Маврово Ростуше (2)

– Невработена, или

 

– Има идеја за започнување на сопствен бизнис или има започнато свој бизнис во изминатите 3 години

– На возраст од 18+ години

– Завршено минимум средно образование

– Жителка на една од наведените општини

Целта на овие обуки е подобрување на пристапот до и зголемување на конкурентноста на жените на пазарот на труд, преку подобрување на нивните вештини за вработување и самовработување.

Обуките ќе се спроведуваат во периодот од јануари 2022 до август 2022.

Сите заинтересирани кандидатки можат да се пријават за учество на една или повеќе од обуките кои се достапни во нивните општини по електронски пат, или со директно поднесување на апликација до општината. Доколку сакате да поднесете апликација директно во вашата општина, контактирајте со одговорното лице во вашата општина наведено подолу во табелата:

Општина 

Контакт лицеЕ-мејл и телефон

Аеродром пријава

Весна Марковска

[email protected]

070 321 802

Битола пријава

Анита Ангелевска

[email protected]

075 335855

Гази Баба пријава

Емилија Ѓурчиновска

 

Добри Петров

[email protected]

070 237 880

[email protected]

072/207 082

Кисела Вода пријава

Симон Тошанов[email protected]

 

070 683 810

Кочани пријава       

 

       Љубинка Ајтовска         

 

[email protected]

072 306 081

Крива Паланка пријава

Антонио Давитковски[email protected]

 

075368077

Маврово Ростуше пријава

Суада Мавмути

[email protected]

078 291 200

Свети Николе пријаваИвана Димитрова

[email protected]

078 534 628

Струмица пријава

Нела Масалковска[email protected]

 

034 348 047

Центар пријаваДрита Исени

 

Убавка Стојанова  Арсова

[email protected]

076 381 114

[email protected]

075 282 033

Град Скопје пријаваДаниела Тримчевска

[email protected]

070 246 785

Рокот за пријавување е 9 јануари, 2021 година до 16:00 часот. 

За дополнителни информации околу начинот на организација на обуките, пишете ни на [email protected].

Покрај горенаведените критериуми, при изборот на учесничките ќе се следи принципот „прва пријавена – прва услужена“.  Особено се охрабруваат да се пријават жени од ранливи категории (самохрани мајки, жени од рурални средини, жртви на семејно насилство, жени со попреченост, итн.)

ВАЖНО: Обуките ќе се спроведуваат со комбиниран пристап – онлајн и со физичко присуство, а начинот на реализација на обуките ќе зависи од епидемиолошка состојба во периодот на одржување на обуките. Доколку обуките се реализираат онлајн, постои можност за следење на обуката во просториите на општината или на ЦЕЕД Македонија, каде ќе бидат овозможени потребните технички услови.

 

Сподели на