КОНФЕРЕНЦИЈА “СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА”

На 16 март, во просториите на Europe House Крива Паланка ќе се одржи конференција на тема “Социјални претпријатија за економски развој и социјална инклузија” со почеток во 10:30.

Конференцијата ќе се одржи во два панели, од кои првиот панел се однесува на Социјалното претприемништво –можности за соработка од двете
страни на границата (Србија и Северна Македонија), додека пак вториот панел се однесува на искуства и препораки од сегашни и идни социјални претприемачи (учесници на Академијата за социјална економија).

Агендата за конференцијата е достапна тука.

Сподели на