Креативен конкурс „Што ме движи кога сѐ стои?

Биди креативен. Освоj лаптоп.

Europe House и Гимназија Алгоритам за првпат организираат креативен конкурс за сите ученици од основните и средните училишта во нашата земја.

Целиот проект е поддржан од Делегација на Европска Унија.

На конкурсот ќе се доделуваат вредни награди, меѓу кои и лаптоп за првото место. Темата на конкурсот е „Што ме движи кога сè стои?“.  Учесниците ќе се натпреваруваат во три категории според возраста.

Europe House и Гимназија Алгоритам

распишуваат

НАГРАДЕН КОНКУРС

за изработка на креативно дело во следните области:

 • Филм
 • Литература
 • Дигитална илустрација

 

Правила за пријавување:

 1. Право на учество имаат сите ученици од основните и средните училишта во Република Северна Македонија и тоа во три категории:
 • Ученици од I до V одделение
 • Ученици од VI до IX одделение
 • Ученици од I до IV година
 1. Темата на конкурсот е „Што ме движи кога сè стои?“;

Крeaтивното дело треба да биде одраз на европските вредностиинклузија, толеранција, правда, солидарност и недискриминација. Европските вредности ги заштитуваат човечкото достоинство, демократијата, еднаквоста, правдата и човечките права.

 1. Изработеното дело може да има еден (1) автор;
 2. Секој автор може да учествува во една или повеќе области со по едно (1) дело.
 3. Делатa треба  да  бидат  оригинални, да  не  ги  прекршуваат начелата на авторската сопственост и да не повикуваат на насилство и нетолеранција;

 

ФИЛМ

 1. Филмовите можат да бидат снимени со видеокамера, мобилен телефон или фотоапарат;
 2. Времетраењето на филмовите да не е подолго од 7 минути.
 3. Филмовите треба да бидат прикачени на платформата YouTube. До нас само го доставувате линкот.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. Поетската творба треба да содржи најмалку 16, а најмногу 30 стиха; да биде напишана со фонтот Times New Roman (МК) – големина на буквите 12 и со единечен (single) проред.
 2. Есејот треба да содржи најмалку 2 а најмногу 4 страници; да биде напишан со фонтот Times New Roman (МК) – големина на буквите 12 и со единечен (single) проред.

 

ДИГИТАЛНА ИЛУСТРАЦИЈА

 1. Дигиталната илустрација може да биде изработена во која било апликација за дигитална уметност (десктоп, веб или мобилна апликација).
 2. Делото може да содржи делови од фотографии и може да содржи текст.
 3. Треба да се наведе во која програма е направена илустрацијата, да се испрати крајната верзија во PDF формат и работниот документ ( формат .psd, .ai итн.)

 

Краен рок:

25 април 2021

По извршената селекција од страна на стручно жири, најдобрите дела од секоја категорија според возраста ќе бидат наградени од жири-комисија со лаптопи и други награди. Членови на стручното жири ќе бидат претставници од Europe House, Скопје, како и професори од Гимназија Алгоритам.

Селектираните дела ќе бидат јавно објавени и секој од нив ќе има можност да се натпреварува за посебната награда од публика.

Точниот датум за доделување на наградите и пофалниците за менторите и учениците ќе биде дополнително објавен.

 Изработеното дело да се достави на меил адресата [email protected] , заедно со следните податоци:

 • Наслов на делото
 • Име и презиме на авторот
 • Адреса
 • Контакт телефонски број
 • Училиште
 • Возраст/одделение
 • Име и презиме на менторот
 • Контакт од менторот

 

Директор на Гимназија Алгоритам:

Марина Божинова

Број за контакт:  075/330-531

[email protected]

 

Одговорен професор:

Павлина Бучевска

Број за контакт:  076/339-428

[email protected]

За дополнителни известување, меѓу кои и гласањето од публика следете ја Facebook страницата Gimnazija Algoritam, како и Instagram профилот gimnazijaalgoritam

Сподели на