Локална стратегија за млади на општина Струмица

🙋‼️ ВКЛУЧИ СЕ во обликување на локалната стратегија за млади на Општина Струмица ‼️
💁 Започнуваме со изработка на Локална стратегија за млади на општина Струмица за 2023 – 2027 година со која ќе ја градиме сегашноста, а ќе ја проектираме иднината на младите во општина Струмица. 

🫵 Доколку си млад човек на возраст од 15 до 29 години, вклучи во процесот преку пополнување на следниот анкетен прашалник и обликувај ја општината по своја мерка: 👉https://forms.gle/ytrYp6VtVL2QVnSX9

📊 Со добиените резултати од прашалникот, ќе се утврдат наодите од перцепцијата на младите и нивните потреби и ќе се соберат сите потребни информации кои ќе се искористат во креирањето на стратегијата. ✔️

🗣️ Во рамки на процесот на креирање на стратегијата ќе бидат организирани и фокус групи со целни групи, тркалезна маса, како и полуструктуирани интервјуа со носители на одлуки и форми на младинско организирање. 
💁 Учествувај во Локалната Стратегија за млади 2023 – 2027 🙋

Сподели на