Младите и Ковид-19: последици, потреби и предизвици

Почитувани,
Оваа анкета е наменета за млади. Доколку имате од 15 до 29 години, Ве молиме да ги одговорите овие прашања кои се однесуваат на предизвиците и потребите кои пандемијата им ги наметна на младите во Македонија.
Анкетата е анонимна, а има цел да ги вклучи младите без оглед на пол, образование, работен и брачен статус, етничка припадност и сексуална ориентација.
Вашите одговори ни се многу значајни затоа што ќе бидат дел од нашата студија, која ќе ја објавиме во јули 2021 година.

Ви благодариме,
Наташа, Александра, Николина и Јосипа
Здружение ДИЈАЛОГ – ЦДД од Прилеп
[email protected]

Препорака:
Доколку ја одговарате оваа анкета преку Вашиот телефон, употребувајте го во хоризонтална положба, за подобра прегледност на одговорите.
Прашалникот најдете го тука.

Сподели на

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp