Младите и Ковид-19: последици, потреби и предизвици

Почитувани,
Оваа анкета е наменета за млади. Доколку имате од 15 до 29 години, Ве молиме да ги одговорите овие прашања кои се однесуваат на предизвиците и потребите кои пандемијата им ги наметна на младите во Македонија.
Анкетата е анонимна, а има цел да ги вклучи младите без оглед на пол, образование, работен и брачен статус, етничка припадност и сексуална ориентација.
Вашите одговори ни се многу значајни затоа што ќе бидат дел од нашата студија, која ќе ја објавиме во јули 2021 година.

Ви благодариме,
Наташа, Александра, Николина и Јосипа
Здружение ДИЈАЛОГ – ЦДД од Прилеп
[email protected]

Препорака:
Доколку ја одговарате оваа анкета преку Вашиот телефон, употребувајте го во хоризонтална положба, за подобра прегледност на одговорите.
Прашалникот најдете го тука.

Сподели на