„МладиХАБ –градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите”

„МладиХАБ –градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите”

Драги млади,

проектот „МладиХаб“ уште една година активно ќе продолжи да придонесува и да го поддржува личниот, професионалниот и социјалниот развој на младите.
🌟Додека „МладиХАБ-Дигитална младина“ имаше за цел да ги унапреди дигиталните вештини кај младите, „МладиХАБ –градење вештини за вработување, компетенции и можности за вмрежување за младите” ќе има цел да поддржи практична примена на вештините преку нудење можности за:
👉поврзување со работодавци од граѓанскиот, приватниот и јавниот сектор
👉практиканство
👉туторство
👉менторство и многу други

👥За да се дојде поблиску до младите од целата држава, покрај хабот во Скопје, предвидено е отворање на хабови и во Штип, Битола и Тетово. Во овие хабови, младите ќе можат да се информираат за различни можности, активности, програми за поддршка на нивниот кариерен развој, да ги развиваат своите идеи, да се поврзат меѓусебе и да ги градат своите капацитети.

Следете ги МладиХаб на нивната веб и Фејсбук страница, следуваат многу интересни активности.

 

Сподели на