Мобилност за младински работници

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА МЛАДИ !!!
🗓15-26 Март, 2022 
📍 Иаши, Романија 
👉Вреднување на експертизата на младинските работници во развојот на социјалното претприемништво! 
👀3ца млади луѓе и активисти од Северна Македонија 
👉Повеќе информации можете да најдете на овој линк
Пријави на: [email protected] или пишете на Фејсбук🙂  

Сподели на