Можности за надминување на стигматизацијата и исклученост на ранливи групи на млади

forumZFD во соработка со Факултетот за безбедност, ги поканува сите млади лица на возраст од 18 – 20 години, да учествуваат на кратки онлајн часови со професори од Факултетот за безбедност (проф. д-р Саше Герасимоски и вон. проф. д-р Весна Трајковска) посветени на: 

1. Препознавање на потенцијално конфликтна ситуација. 
Линк за пријавување: https://forms.gle/XM7AFRqK1ppnQdWK8 

2. Разгледување на можности за надминување на стигматизацијата и исклученост на ранливи групи на млади… 
Линк за пријавување https://forms.gle/6dLxmMtwbiGSBnZR9 

Рок за пријавување за двата часа е петок 25 јуни 16:00. 
Секој од часовите би траел по 45 мин и би се одржал на 30 јуни.
Времето на одржување и линк за учество ќе бидат дополнителни испратени на пријавените.

Сподели на