Насилство во училиштата (Булинг)-Анкета за младински работници

Центар за интеркултурен дијалог (CID) спроведува онлајн прашалник за младински работници како дел од Еразмус плус проектот “Работиме заедно за да се справиме со насилство“. Целта на проектот е создавање сеопфатен пристап за решавање на прашањето за малтретирање (булинг) во образовниот систем. Овој прашалник е од голема важност за воочување на моменталната состојба на булингот во нашите училишта.

Линк до прашалникот можете да најдете овде.

Сподели на