Настан за презентирање на резултатите произлезени од проектот „Гејмификациски алатки за младинско учење„

Драги млади, младински работници, едукатори, наставници и сродни професии,
Ве каниме на настан за презентирање на резултатите произлезени од проектот „Гејмификациски алатки за младинско учење“ во рамки на Клучна акција 2 од Еразмус+ програмата на Европската унија. 
Настанот започнува во 10:30 часот во просториите на Мултифункционалниот центар Крикни, во населба Црниче.
Целта на проектот е обезбедување поддршка за младинските работници и организации, кога тие ги подготвуваат активностите. Исто така, проектот се фокуира кон поддршка на дигиталното учество и онлајн учење на младите луѓе.
Активностите на проектот беа спроведени низ фази.
1. Спроведување истражувања за потребите на користење алатка за гејмификација за учење на младите. Во оваа фаза, сите организации учеснички спроведоа истражување на национално ниво. Сите партнерски организации го имплементираа истражувањето со млади луѓе, младински работници и организации кои работат во нивната земја.
2. Креирање на дигитална алатка – алатка за гејмификација за учење преку Интернет.
3. Настан за учење/обука/ – Тестирање на дигиталната алатка од страна на учесници од сите партнерски земји во проектот.
4. Последната фаза од овој проект е дистрибуција на интелектуалните резултати до целната група – другите младински организации и младински работници, со цел да ги користат во нивната работа , како и да ги подобрат нивните капацитети.
Проектот „Гejмификација за младинско учење“ ќе има долгорочно влијание во однос на дигиталното учество во младински активности. Очекуваме да укаже на признавање на младинската работа во партнерските земји и да ги зајакне капацитетите на младинските работници.
Експерти од Северна Македонија, Полска, Унгарија и Естонија работеа во изминатиот период креирајќи содржина за 30 игри кои се поставени на различни платформи и ја креираат веб страната каде може да се најдат сите на едно место – www.gamificationtools.eu.
Носител на проектот е EuroFRC од Полска, а партнери се ЦМА Крик од С. Македонија, GYIOT од Унгарија и TNTK од Естонија, а е поддржан од програмата Еразмус+ на Европската Унија.
За повеќе информации можете да не контактирате на [email protected] или на 078 430 475.
 
Ве очекуваме! 🙂

Сподели на