Обука за анализа и статискика на податоци во MS EXCEL

Научете ги основите на анализа на податоци и примена на добиените резултати во донесување на правилни заклучоци и одлуки со користење на одредени наредби во апликацијата MS Excel.💻💹

⭕Аплицирајте на следниот линк: https://forms.gle/z7HDxriYZB1FEUPJ7

Модули кои ќе ги опфаќа оваа обука се:
– Референци на ќелии
– Работа со формули
– Користење на вградени функции во Excel

Цена на обуката како дел од општокорисната работа е да се исчистат три јавни површини по ваш избор.

Сподели на