Обука за E-mail маркетинг

E-mail маркетингот е еден од најкористените методи за рекламирање на своите производи/услуги во денешно време.
Како се користи e-mail маркетингот, зошто е еден од најуспешните методи на рекламирање и какви стратегии се користат при рекламирање на овој начин можете да научете преку оваа обука. 💻📨📧
⭕️ Аплицирајте за оваа обука на линкот: https://forms.gle/oBakbGtCAWi68rPK9
 

За да обезбедите пристап до оваа обука, како дел од општокорисната работа ќе имате за задача да испратите e-mail за промоција на новата CareerHUB платформа согласно нашите инструкции.

Сподели на