Обука за Мicrosoft POWER BI

Мicrosoft Power BI e интуитивна и user-friendly алатка, дури и за оние кои немаат никакво искуство во BI. Тој нуди разбирлив сет од визуелизации како столбови, графикони, мапи на распространетост и сл., и е доста детален кога станува збор за визуелниот приказ на податоците.

Со учењето на овие шеми, Power BI со податоците може да прави предвидувања и „what if“ сценарија. 💻📈📉📊
⭕Аплицирајте за обуката на линкот: https://forms.gle/atajreQ42sUazHqU6
👉За да обезбедите учество на оваа обука како дел од општокорисната работа потребно е да одберете помеѓу пишување и уредување на минимум 5 статии на Wikipedia на македонски јазик или земање на учество во еколошка акција.

Сподели на