Обука за UN/UI дизајн

UX дизајнот не се грижи само нештата да изгледаат убаво, туку и да ги задоволи потребите на корисниците. Повеќе не е доволно само да се направи веб-страница, туку потребно е да биде со добар дизајн, впечатлива, ефикасна, лесна за паметење, со главен акцент на корисничкото искуство – сѐ со цел не само да го задржи вниманието на корисникот, туку и да му помогне да го најде она што го бара. 💻📲

⭕Аплицирајте за обуката UX/UI дизајн на: https://forms.gle/4VkkxTa2RWPuQSvm9
👉За да обезбедите учество на оваа обука како дел од општокорисната работа потребно е да одберете помеѓу пишување и уредување на минимум 10 статии на Wikipedia на македонски јазик, донирање на 3 литри искористено масло за јадење или чистење на 5 јавни површини.

Сподели на