Оглас за ангажирање на адвокатски приправници

Адвокат Емил Мифтари, од Скопје, објавува оглас за ангажирање на адвокатски
приправници.
 
Потребни квалификации:
 • Завршен минимум прв циклус на правни студии,
 • Солидно познавање на работа со компјутер – MS Office и
 • Солидно познавање на англиски јазик.
Профил и способности:
 • Вербални комуникациски способности,
 • Организираност и одговорност кон доверените работни задачи,
 • Способност за работа под притисок,
 • Доверливост, лојалност и професионалност и флексибилност,
 • Способност за индивидуална и тимска работа
Придобивки за избраните кандидати:
 • Работа со професионален и искусен тим,
 • Професионална надградба и усовршување,
 • Можност за напредување во кариерата.
Потребни документи за апликација:
 • Кратка биографија (CV).
Достава на документите за апликација:
 • Кратката биографија да се достави на e-mail: [email protected]
Напомена:
 • Само кандидатите кои ги исполнуваат условите наведени во огласот, може да бидат повикани на иницијален разговор во процесот на селекција.
 • Податоците за кандидатите се чуват во базата на кандидати до завршување на процесот на селекција, со целосно почитување на одредбите од Законот за заштита на лични податоци.
 • На избраниот кандидат за приправник ќе му биде исплаќан месечен надомест.

Сподели на