Оглас за Асистент за финансиско административно работење

СОС Детско село е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детско село го имплементира проектот “Зајакнување на младите преку нови можности“(“Youth empowerment enabling prospects”), финансиски поддржан од Министерство за економска соработка и развој на Германија (БМЗ). Целта на проектот е социо-економско зајакнување на млади од ранливи категории и нивна интеграција на пазарот на труд.

За реализација на активностите во рамки на овој проект се огласува слободнa позиција за 1 работно место:

  

Асистент за финансиско-административно работење (m/f)

 

Опис на работата:

Асистентот е поддршка на проектниот менаџер и проектниот тим за целосна и навремена имплементација на проектните активности како одговорен за финансиско- административно работење на проектот.

Главни задачи и одговорности:

 • Придонесува за ефикасно дневно административно и финансиско работење и ја поддржува работата на раководниот персонал
 • Го подготвува и следи статусот на ликвидност и предвидувањата на проектот
 • Подготвува редовни финансиски извештаи за проектот,
 • Врши подготовка за книжење/или учествува во книжење на финансиска документација
 • Подготовува благајнички и вирмански плаќања на трошоците
 • Пополнува ДДВ/ЕПФ обрасци за УЈП за проекти ослободени од ДДВ
 • Одговорен е за подготовка и исплата на персонален данок на доход преку соодветниот даночен систем и други даноци согласно закон
 • Учествува во финансиска ревизија, подготовка на годишен и финален извештај за ревизија за проектот
 • Ги следи посебните финансиски политики и процедури на донаторот
 • Ги следи и се придржува до стандардите и политиките на СОС Детско село, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование (предност од областа на економски науки
 • Најмалку тригодишно искуство во финансиско и административно работење со проекти во граѓански сектор
 • Претходно искуство во сметководство или познавања од областа
 • Добро познавање на англиски јазик
 • Одлични компјутерски вештини (MS Office, Интернет)

 

Дополнителни критериуми:

 • Искуство во работа на проекти поддржани од Министерство за економска соработка и развој на Германија (БМЗ) се смета за предност
 • Познавање на процедури за работење на проекти финансирани од меѓународни донатори (Агенции на Обединетите Нации, Европска Комисија и другидонаторот се смета за предност
 • Добри комуникациски и организациски вештини
 • Проактивен пристап кон работата, прецизност, аналитичност
 • Способност за работа под притисок и рокови
 • Возачка дозвола: Б категорија се смета за предност

 

Работни услови:

 • Работа на определено време во траење од 12 месеци
 • Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00
 • Континуирани можности за професионален и личен развој (обуки за професионален развој, активности за јакнење на тимот)

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 06.06.2021 година на е-маил: [email protected] Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани за интервју.

Сподели на