Онлајн работилницата “Мотивација на учениците”

Онлајн работилницата “Мотивација на учениците” е настан организиран од Мировен корпус Северна Македонија. Целта на работилницата е да овозможи наставниците, учесници на овој настан, да научат како успешно да ја поттикнат мотивацијата и самодовербата кај своите ученици во процесот на учење. Работилницата е наменета за наставниците во Северна Македонија. Презентацијата на македонски јазик ќе се одржи на 24ти август и ќе траe еден и пол час. Настанот ќе се снима за потребите на Мировен корпус.
Регистрација на линк на настанот на македонски јазик:
Puntoria virtuale “Motivimi i nxënësve” është ngjarje e organizuar nga Korpusi i Paqes në Maqedoninë e Veriut. Qëllimi i puntorisë është t’u mundësojë mësimdhënësve, pjesëmarrës në këtë ngjarje, të mësojnë se si në mënyrë të suksesshme ta nxisin motivimin dhe vetbesimin e nxënësve gjatë procesit mësimor. Kjo puntori është e dizajnuar për mësimdhënësit në Maqedoninë e Veriut. Prezantimi në gjuhën shqipe do të mbahet me 26 gusht dhe do të zgjasë një orë e gjysmë. Për nevojat e Korpusit të Paqes, ngjarja do të inçizohet.
Për puntorinë në gjuhën shqipe regjistrohuni në këtë link:

Сподели на