ОТВОРЕН ПОВИК ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА ДЕСЕТ СРЕДНОШКОЛЦИ

Меѓународната невладина организација Македонија2025 го отвори повикот за прием на апликации во склоп на Фондот за поддршка на талентирани млади за тековната 2021/2022 година. По успешноста на пилот-проектот, Македонија2025 обезбеди средства за финансиска поддршка на талентирани млади од Македонија во периодот од 2019-2022. Во текот на оваа година, ќе се стипендираат 10 индивидуи, при што поддршката за секој кандидат ќе изнесува 60.000 денари, исплатени во 10 еднакви месечни износи на годишно ниво. Стипендиите ќе се доделуваат за месеците во кои се одвива настава (јуни, септември-мај).

Критериуми за аплицирање

  • Средношколци на редовни студии во државни средни училишта;

  • Средношколци со успех над 4.70;

  • Добитници на награди или учесници на државни и/или меѓународни натпревари во областа на природни и општествени науки, компјутерско програмирање и друго, при што предност ќе имаат кандидати од областите STEM;

  • Предност ќе имаат средношколци кои доаѓаат од социјално ранливи семејства со вкупен финансиски приход во семејството под 30.000 денари месечно.

За повторно аплицирање за стипендија во текот на наредните години, стипендистите треба да одржуваат контиуниран успех и да имаат развој во постигнувањата.

Студенти не се опфатени во овој повик, со исклучок студенти наши корисници од претходни години.

Начин на аплицирање

За да аплицирате, потребно е да ги доставите следните документи на македонски јазик:

  • Биографија – (CV Europass или друга слична форма);

  • Потврда за редовен ученик и потврда за успех (просечна оценка);

  • Дипломи од награди од државни и/или меѓународни натпревари во различни дисциплини (не постари од 5 години);

  • Мотивационо писмо во кое се посочува зошто е потребна поддршката (задолжително во мотивационото писмо да се наведе дали кандидатот/ката е корисник на друга стипендија);

  • Релевантни документи за приказ на месечниот финансиски приход во семејството (потврда за приходи на родителите од УЈП и/или Потврда за редовен работен однос со вклучена висина на личен доход);

  • Најмалку 1 препоракa од професори/релевантни институции или индивидуи.

Покрај редовната стипендија, Фондот ќе се потруди да поддржи менторство и обуки за личен и професионален развој на кандидатите, платени пракси во истакнати македонски компании, и слични активности/поддршка кои ќе бидат во интерес на професионалениот развој на корисниците. Стипендистите исто така ќе бидат поканети на годишните настани и активности во организација на Македонија2025.

Крајниот рок за испраќање на документите е 15.03.2021 год. (повикот се затвора во 23:59 часот) и треба да ги доставите електронски на [email protected]. Апликациите ќе ги разгледува Комисија составена од истакнати членови и партнери на Македонија2025.

Избраните кандидати кои ги исполнуваат сите горенаведени услови и критериуми ќе бидат контактирани најдоцна до 15.04.2021 год. откако ќе заврши процесот на административна селекција. Пред да се донесат финалните одлуки, можно е дел од кандидатите да бидат повикани на дополнително интервју.


Дополнителни  напомени
По завршување на процесот на селекција, избраните стипендисти потпишуваат Договор за Донација, каде се дефинирани сите услови и правила за користење на стипендијата. За лицата под 18 години, договорот се потпишува во присуство на родител/старател на лицето корисник.
По изборот, стипендистите се должни да доставуваат месечни извештаи за своите достигнувања, како би покажале посветеност и отченост во својот личен и професионален развој, во рамки на стипендијата.
 
Ги очекуваме Вашите апликации!
Македонија2025

ТЕКСТ

Сподели на