Повик за вработување за окупационен терапевт – Специјален едукатор и рехабилитатор, социјален работник или психолог

Отворен е повик за вработување на окупациони терапевти- специјални едукатори и рехабилитатор, соцојален работник или психолог.

Проектот Добивање живот “- Деинституционализација на жителите на институцијата Специјален Завод – Демир Капија, се очекува да поддржи преселување на 45 лица со интелектуална попреченост од установата  во 9 независни станбени единици во  Вардарски регион. Со цел да се обезбеди поддршка на лицата со интелектуална попреченост што ќе живеат во независните станбени единици, ПИН и Центар за младински активизам Цма Крик ќе ангажираат персонал кој ќе обезбеди помош и поддршка. Како дел од проектните активности, се воспоставува дневен центар за лица со попреченост во Црниче, Скопје.

Сите дополнителни информации може да ги најдете на следниот линк.

Сподели на