Повик за доставување понуди за изработка на видеа

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за изработка на видеа.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за доставување понуди за изработка на видеа

Прилог 1 – Образец за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е 27.11.2022 година. Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на [email protected] најдоцна до 23.11.2022.

Сподели на