ПОВИК ЗА ЕДНОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА ВО СТРУГА

Иднината која што ја сакаме! Паралелни животи! Трета едиција
Еднодневната работилница во Струга ќе се одржи на 1 јуни со почеток од 10:00 и ќе трае до 15:00 часот, на отворено во дворот на Извиднички Камп – Струга.
За сите учесници ќе биде обезбеден ручек.
Сите мерки и препораки за заштита и превенција од КОВИД-19 ќе бидат запазени.
Punëtoria njëditore në Strugë, do të mbahet më 01 qershor, duke filluar nga ora 10:00 dhe do të zgjasë deri në orën 15:00, te Kampi i skautëve në Strugë.
Dreka do të sigurohet për të gjithë pjesëmarrësit.
Do të respektohen të gjitha masat dhe rekomandimet për mbrojtjen dhe parandalimin e Covid-19.
Пријавување тука/ Aplikimi këtu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXd5bU3BJXpFRYcATd0mlNl03GNYF6F0_cd9g5Nc8NHVgN6g/viewform?fbclid=IwAR1qxC2uxyDwqZer4RVB5ZQYIWc2baBF5yhdFHVy8G0bQGzbDAhlZ84V08g

Сподели на