Повик за Координатор за комуникации на Младите можат

Работни обврски на Координатор за комуникации

Генерална цел на работата:

 1. Осмислување на дизајни за промоција на програмските и проектните активности на организацијата;
 2. Креирање на дизајни за промоција на програмските и проектните активности на организацијата;
 3. Асистенција при раководењето на профилите на социјалните медиуми на организацијата
 4. Координација на најголемиот ден за можности за средношколци Social day 2023 (прочитај тука за што станува збор)

Задачи и одговорности:

 1. Учество во воспоставување правила за екстерно брендирање и нивна примена;
 2. Учество на настани и креирање на содржина за време на настаните која подоцна ќе се користи за промоција;
 3. Подготовка на canva дизајни за веб страните на Младите можат, платформата Час за час, платформата Кариерен пат и други веб платформи со кои програмски може да раководи Младите можат, како и дизајни за објави на социјалните медиуми;
 4. Одржување и редовно ажурирање на веб страните на Младите можат, платформата Час за час, платформата Кариерен пат и други веб платформи со кои програмски може да раководи Младите можат;
 5. Грижа за видливоста на активностите на организацијата преку редовни објави на социјалните медиуми;
 6. Дизајнирање на објави за информативни кампањи на Младите можат, застапувачки и друг тип на кампањи;
 7. Водење грижа за онлајн достапност на сите позначајни документи (публикации, извештаи, позиции, видеа итн ) на организацијата;
 8. Подготовка на canva дизајни и објави за проектните активности на организацијата;
 9. Грижа за унифицирање на видливоста на сите проектни и програмски активности на Младите можат;
 10. Креирање на содржините кои ги пласира во јавност, вклучувајќи соопштенија за медиуми, покани за медиуми и други содржини кои произлегуваат од проектните и програмските активности на организацијата;
 11. Подготвува годишен работен план согласно Комуникациската стратегија, заедно во соработка со Извршниот директор, останатите координатори и тела на Младите можат;
 12. Подготовка на canva дизајни за наративни (периодични, финални и ad hoc извештаи) за донатори, собрание и други засегнати страни, доколку е потребно;
 13. Воспоставување и одржување комуникација и соработка со бизнис заедницата при организација на Social day;
 14. Промоција на Social day пред сите засегнати страни (средношколци, средни училишта, бизнис заедница, државни институции)
 15. Координација на програмски тим за организација на Social day (координатори на региони, волонтери )

Одговорности кон тимот:

 1. Придонес во спроведување на процесот на институционален развој на Младите можат и градење капацитет на Извршната канцеларија
 2. Градење на капацитетите на Извршната канцеларија и другите тела на Младите можат за обезбедување поголема видливост на работата на организацијата;
 3. Успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на проектните активности за кои е задолжен/а, согласно портфолиото за работа;
 4. Комуникација, координација и соработка со членовите на Извршната канцеларија и Управниот одбор;
 5. Поднесување месечен извештај за својата работа до Извршниот директор.

Критериуми за аплицирање:

Образование (одсек):    Општествени науки (Маркетинг, Новинарство, Комуникациски студии) или завршен курс/академија за дигитален маркетинг/графички дизајн

Години на работно искуство:      Минимум:  1                             Пожелно: 2

Технички и професионални вештини:

 • Работа со Canva програм за креирање на дизајни
 • Пожелно познавање на некоја од програмите за креирање на дизајни (Photoshop, Illustrator и друго)
 • Познавање на програма за креирање на видео содржини
 • Познавање на граѓанскиот сектор и младинската работа

Основни карактеристики:

 • Лојалност
 • Организираност
 • Професионалност и посветеност
 • Способност за индивидуална и работа во тим
 • Работа во куси рокови
 • Менаџмент на време
 • Менаџмент на конфликти
 • Прилагодливост во однос на работни часови и работно време, како и работа од канцеларија, од дома и обврски кои наметнуваат повремено патување во рамки на државата

Неопходни јазици: Македонски и Англиски јазик (албански јазик е пожелно)

Дополнителни информации:

Ангажманот започнува од 1 февруари 2023г. со пробен период од минимум 1 месец. Ангажманот е со полно работно време од 40 часа на неделно ниво, со работа од канцеларија во Скопје. Работното време е флексибилно, во согласност со работните обврски. За ангажманот е предвиден финансиски надомест од 43.000 денари бруто сума, со редовно вработување.

Начин на аплицирање:

Испраќање на кратка биографија и мотивациско писмо на [email protected] со назнака Апликација за Координатор за комуникации на Младите Можат

Рок за пријавување: 28 јануари, 2023 година, 23:59

Доколку имате дополнителни прашања, слободно контактирајте не на [email protected] или на 078 31 39 31

Сподели на