Повик за Координатор на волонтери од Европски солидарен корпус

За потребите на секојдневното работење на Центар за младински активизам Цма Крик отвараме повик за 1 координатор на меѓународни волонтери од програмата Европски солидарен корпус.

Основни информации:

Полно работно време или 40 часа неделно (од понеделник до петок од 8 или 9 до 16 или 17 часот.

Аплицирај со кратка биографија и мотивационо писмо на [email protected]

Рок за аплицирање: 01.10.2023 – започнување со работен ангажман – најбрзо што може

Работни обврски:

 • Да ја координира работата на меѓународните волонтери
 • Подготвува нови волонтери да започнат со волонтирање во Крик
 • Да подготви неделна програма соодветно потребите на волонтерите и организацијата
 • Да го следи развојот и стекнување на нови вештини на волонтери
 • Да организира координативни и евалуациски состаноци со волонтерите
 • Да обезбеди техничка и логистичка поддршка при организирање настани и активностите кои се спроведуваат во склоп на активностите на волонтерите
 • Да фацилитира сесии на различни теми за почетна обука на волонтерите (4 дена обука-програмата е веќе подготвена)
 • Да понуди експертиза и знаење за личен и социјален развој на млади со типичен развој и млади со попреченост;
 • Директно е вклучен во менаџирањето на веќе постоечките и тековни проекти на организацијата и помага во дизајнирање на нови според потребите на целните групи;
 • Директно е вклучен во прибирање финансиски средства за наредни проектните активности;
 • Заедно со тимот на Крик создава нови програми во зависност од потребите на целната група и ги вклучува волонтерите во истите
 • Го координира процесот со наоѓање и одржување на она што е потребно за живеалиште за волонтерите

Потребни квалификации:

 • Компетенции за фацилитација на настани и активности за млади лица со попреченост и без;
 • Да биде способен/а програмски и логистички да организира настани и активности;
 • Да има познавање од едукативните настани од програмата Европски солидарен корпус и Ерасмус + и програмското и логистичкото работење на програмата при склопувања партнерства и комуницирање со партнери;
 • Флексибилност при одговарање на менување на потребите на волонтерите и извршната канцеларија;
 • Способност да придонесува и работи во тим;
 • Способност да воспостави и одржи ефективни работни односи со луѓе од различни позадини;
 • Да има напредни познавања на проектен менаџмент и менаџирање на младински проекти финансирани од различни донатори;
 • Да има познавања од прибирање финансиски средства за проектните активности и да знае да напише проектна апликација;
 • Да има познавање од младинска работа и младинскиот сектор во Македонија;
 • Да има искуство во координирање/поддршка на група на волонтери при спроведување на програми
 • Да го разбира Европскиот волонтерски сервис ***работа со ЕВС тволонтери и ЕВС искуство се смета за предност;
 • Да има познавање од работа во мешани групи со лица со попреченост и без;
 • Да го владее (пишуван и разговорен) македонскиот и англискиот јазик.

Што нудиме:

Флексибилна работна средина

Тим спремен да ве поддржи во работата

25 дена годишен одмор

Патувања во странство на работни состаноци и обуки

Можност за ангажман со вработување или хонорарен ангажман (според потребите на кандидатот)

Работен простор: извршна канцеларија на Цма Крик кој се наоѓа во Црниче

Сподели на