Повик за млади новинари – Новинарство за новата генерација: Програма за медиумска обука

Фондација Метаморфозис, во партнерство со Меѓународниот центар за новинари (International Center for Journalists – ICFJ) а со поддршка на Амбасадата на САД во Скопје отвора повик за учество на млади новинари во Програма за медиумска обука.

Преку работилници, практиканства и студиска посета на САД, програмата ќе им обезбеди на младите новинари неопходни вештини за висококвалитетно известување со користење податоци и потврдени факти, ќе ги запознае со примената на економични дигитални алатки или алатки со отворен код во нивната работа и ќе ги поврзе со колеги со слични размислувања за размена во врска со заедничките проблеми и потенцијалните решенија.

За програмата

ICFJ и Фондацијата Метаморфозис ќе го спроведат проектот во три фази во текот на 2023 година, и тој ќе вклучува:

 • Четири тродневни работилници за податочно новинарство и визуелизации, дезинформации/погрешни информации и проверка на факти коишто ќе се одржат во различни региони во периодот од февруари до мај:
  • Податочно новинарство и визуелизации (8-10 февруари 2023 година) – право да аплицираат имаат жителите од Скопскиот и Полошкиот регион, до 9 јануари 2023 година
  • Дезинформации/погрешни информации и проверка на факти (дополнително ќе се определи) – право да аплиџираат имаат жителите од Југоисточниот и Пелагонискиот регион
  • Податочно новинарство и визуелизации (дополнително ќе се определи) –  право да аплицираат имаат жителите од Вардарскиот и Североистичниот регион
  • Дезинформации/погрешни информации и проверка на факти (дополнително ќе се определи) – право да аплицираат имаат жителите оф Источниот и Североисточниот регион
 • Едномесечно практиканство во една од трите медиумски организации на Фондацијата Метаморфозис во текот на летото за четворицата најдобри учесници на работилниците
 • Еднонеделен кепстоун (независно групно истражување) настан во САД со ICFJ во Вашингтон, за двајцата најдобри учесници, во придружба на претставник на Фондација Метаморфозис.

За Меѓународниот центар за новинари (ICFJ)

ICFJ ја овластува глобална мрежа на новинари во произведување новински извештаи кои водат до подобрување на владеењето, економиите, општествата и поздрав живот. ICFJ работи на врската меѓу новинарството и технологијата, и гради експертиза и вештини за раскажување новинарски приказни ширум светот. Преку нивната работа, новинарите го подобруваат покривањето на вестите и подлабоко се поврзуваат со својата публика.

Мрежата на ICFJ има 132.000 новинари.

Пријава за програмата

Апликацијата за првата работилница за Новинарство засновано на податоци и визуелизации на податоци е отворена од сега до 9 јануари 2023 година и сите. Право на учество во првата обука за Новинарство засновано на податоци и визуелизации на податоци имаат учесници од Скопскиот и Полошкиот регион. Сите заинтересирани можат да аплицираат на следниот линк.

Фондација Метаморфозис и ICFJ ќе примат апликации за учество за сите четири работилници врз основа на еднаков пристап на сите учесници. Се покануваат да се пријават млади новинари, студенти по новинарство и блогери од соодветниот регион на работилниците наведени погоре.

Сподели на