Повик за млади од маргинализирани групи и заедници за вклучување во проектот NEUEYT

Порака Нова во рамки на проектот NEUEYT – Novel Framework for democratic participation and Engagement of Underrepresented European Youngsters изработи вебсајт преку кој ќе бидат повикани младите од маринализирани групи и заедници да учествуваат во различни иницијативи кои ќе бидат имплементирани во Италија, С.Македонија, Франција, Норвешка, Грција и Кипар, со цел да бидат активни чинители во демократските процеси преку дигитални алатки.

Посетете го веб сајтот тука и дознајте повеќе за проектот и различните иницијативи кои ќе ги понуди! 

Сподели на