Повик за нови членови на МОФ/Thirje për antar të rinjë në FRA

Младински образовен форум (МОФ) отвора повик за нови членови во младинските клубови!
Forumi Rinor Arsimor po hap një thirrje për antar të rinjë në klubet rinore!
 
Tи викаат дека многу објаснуваш и зборуваш? Бујрум во дебатен клуб!
Të thonë se shumë japish shpjegime dhe flasësh? Bujrum në klubin debatues!
 
Не знаеш каде да се обратиш, а сакаш да спречиш неправда? Дојди во Учиме Право!
Nuk dish ku të drejtohesh, por dëshiron të ndalosh padrejtësite? Eja në Мësojmë drejtësi
Креативен/а си? Сакаш преку уметноста да постигнеш некаква општествена промена? Артивизам клубот е вистинското место за тебе.
Je kreativ?Dëshiron përmes artit të arrish të bësh ndryshime në shoqëri? Klubi artivizmit është vendi i duhur për ty. 
 
Сакаш да анализираш и пишуваш? Те чекаме во Новинарски клуб!
Dëshiron të analizosh dhe të shkruash? Të presim në klubin e gazetarisë!
Пријави се тука! Aplikoni këtu!

 

Сподели на