Повик за обука за комуникациски вештини

Комуникациските вештини и јавното говорење се клучна алатка за личен и професионален равој на една млада личност.

Со оваа обука ќе научите која е улогата на комуникацијата и комуникациските стилови, унапредување на вештините за слушање, ефективно јавно говорење и презентирање, невербална комуникација, пишана комуникација, вербална агресија и конфликти, етика во комуникација и многу друго!

Аплицирајте на следниов линк.
За да добиете пристап до оваа обука, општокорисната работа би била садење на дрва на јавна површина или креирање и уредување на 3 статии на Wikipedia на македонски јазик

Сподели на