Повик за обука за рекламирање на Facebook&Instagram

Kaков е светот на маркетингот денес? Научете да креирате кампањи, бизнис профили и да дефинирате буџет преку оваа обука.
Аплицирајте на следниот линк: https://forms.gle/1o5XK1NzBD8GYSju8
Модули кои ќе ги опфаќа оваа обука се:
  • Креирање и дефинирање на маркетинг стратегија
  • Креирање на кампањи
  • Канали на комуникација
Цена на обука – На Facebook или Instagram треба да објавите информативен материјал за придобивките од општокорисната работа за поединецот и/или општеството (текст, слика, анимација, видео или било што по ваш избор)и во објавата да ги означите MladiHub како дел од вашата општокорисна активност.

Сподели на

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp