Повик за обука за рекламирање на Facebook&Instagram

Kaков е светот на маркетингот денес? Научете да креирате кампањи, бизнис профили и да дефинирате буџет преку оваа обука.
Аплицирајте на следниот линк: https://forms.gle/1o5XK1NzBD8GYSju8
Модули кои ќе ги опфаќа оваа обука се:
  • Креирање и дефинирање на маркетинг стратегија
  • Креирање на кампањи
  • Канали на комуникација
Цена на обука – На Facebook или Instagram треба да објавите информативен материјал за придобивките од општокорисната работа за поединецот и/или општеството (текст, слика, анимација, видео или било што по ваш избор)и во објавата да ги означите MladiHub како дел од вашата општокорисна активност.

Сподели на