Повик за работна позиција – Проектен Асистент

Опис на работното место

– Познавање и промовирање на мисијата и политиките на ЕКЕ Битола и комуникација на истите со трети страни
– Одржување на чист, уреден, организиран и функционален работен простор
– Водење на онлајн и офлајн архива со документи и материјали
– Архивирање и дигитализирање (скенирање) на документацијата
– Комуникација со персонал, волонтери, институции и крајни корисници
– Одржување на јасна, едноставна, ефикасна и навремена комуникација (Веб страна, информатори, брошури, апликации, проекти, прирачници, формулари…).
– Подготовка и поднесување на договори, барања, молби, жалби, соопштенија и комуникација со институции.
– Одржување на комуникација со корисниците преку меилинг листи и социјални медиуми
– Промовирање на активностите преку веб страна и социјални медиуми
– Помагање во организација на проектните активности (административно во канцеларија и на терен).

Квалификации

– Универзитетско образование (завршено или во фаза на студии) 

– Силни комуникациски вештини (пишување, говор) 

– Одлично познавање на англиски јазик (пишан, говорен) 

– Разбирање на софтвер (Windows, MS Office, Internet, Cloud, Apps)

 – Разбирање на хардвер (компјутер, печатач, проектор и сл.) 

– Релевантно искуство (се смета за предност) 

– Способност за работа на своја иницијатива – Сигурност и доверливост.

 

НИЕ НУДИМЕ

-Добри услови за работа

– Флексибилнa работна средина

– Можност професионален развој работејќи на ЕУ проекти – Стабилен работен ангажман со полно работно време (40 часа)

– Нето надомест од 14.934 МКД – Пробен период од 2 месеци на половина работно време со платен надомест врз основа на договор на дело.

АПЛИЦИРАЈ – Испратете CV и мотивациско писмо до: [Email hidden] со “офис менаџер”, како наслов. – Само релевантните кандидати ќе бидат контактирани за интервју. – Краен рок за пријавување: 20 јануари 2021.

 

Сподели на