ПОВИК ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНИ ИНОВАЦИИ

Кои се предизвиците со кои се соочува твоето училиште и твојата локална средина Каква социјална иновација би предложил/а за прилагодување кон климатските промени во сектор вода? Собери тим од 5 соученици, опиши го проблемот/предизвикот поврзан со водата и аплицирај за награда од 120 000 денари

UpShift е програма за социјални иновации која се базира на решавање на потребите на средните училишта и локалната заедница во делот на климатските промени и зелената одржливост. Преку програмата учениците ќе имаат можност да стекнат:

– Вештини и компетенции за социјални иновации;
– Практична примена на вештините во реализација на социјална иницијатива;
– Посилна врска и одговорност кон локалната заедница

ВОДА – ТЕМАТСКИ ОПИС

Претставувајќи го вториот од четирите класични елементи на природата (воздух, вода, почва и оган), водата и нејзината чистота ќе бидат во фокусот на првиот циклус на програмата UPSHIFT. Дополнително, овој циклус ќе го одбележи 22 март, Светскиот ден на водата.

Според науката, водата е рангирана на второ место по кислородот како неопходна за живот. Поконкретно, чистата вода е важна за многу работи, вклучително и суштински ресурс за човекот, но и обезбедува услови за живот за милиони видови, а е и важен климатски регулатор. Чистата вода и санитарните услови се препознаени и како цел број 6 во рамки на целите за одржлив развој на Обединетите нации.

Сепак, сè уште се соочуваме со многу предизвици поврзани со чистотата на водата, пристапот до чиста вода и преголемо искористување на чистата вода.

Во рамките на овој циклус, од средношколските тимови ќе биде побарано да достават проблеми/предизвици поврзани за користење на потенцијалот на водата за подобрување на животната средина и квалитетот на животот, вклучувајќи:

1. Предизвици/проблеми и решенија насочени кон подобрување на квалитетот на водата;
2. Предизвици/проблеми и решенија насочени кон подобрување на пристапот до чиста вода;
3. Предизвици/проблеми и решенија насочени кон прочистување на водните тела и спречување на загадувањето;
4. Предизвици/проблеми и решенија насочени кон одговорно користење на водата и водните ресурси (реките, езерата);
5. Други предизвици и решенија поврзани со водата и водните ресурси во насока на климатски промени и заштитата на животната средина;

УСЛОВИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ И СЕЛЕКЦИЈА

Повикот е отворен за сите средношколци на возраст од 14 до 19 години кои се дел од средните училишта во нашата земја. Секој тим мора да биде составен од 5 члена од кои најмногу 3 члена можат да бидат од ист пол. Тимовите силно се охрабруваат да вклучат ученици од маргинализираните групи (ученици од социјално загрозени семејства, ученици со попречености и сл.). Дополнително секој тим треба да назначи еден одговорен наставник.

Два и повеќе тима од исто училиште е возможно да аплицираат само доколку:

– Сите членови на тимот се различни;
– Проблемот/предизвикот кој е идентификуван е различен;
– Одговорниот наставник е различен.

Повеќе за програмата и начинот на аплицирање можете да прочитате на следниов ЛИНК.

Сподели на