Повик за тендер: Набавка на ДТГ Печатач

This open tender call is organized by Center for youth activism CYA KRIK, under the project “IRIS NETWORK – Strengthening capacities and policy engagement of community service providers”, funded by the European Union and implemented by the Initiative for Development and Cooperation (IDC) in partnership with Arbeiter Samariter Bund from Serbia, ALFA Centar from Montenegro, LIR CD from Bosnia and Herzegovina, Community Development Institute from Macedonia, Centre for Labour Rights from Albania and Center for Independent Living from Kosovo*. 

 

Програма: финансиран од Европската Унија, во рамките на проектот „ИРИС Мрежа – Зајакнување на капацитетите и ангажманот во политиките на давателите на услуги во заедницата“.

Координатор на проект: Центар за младински активизам ЦМА КРИК

Времетраење на проект: Декември 2023-Септември 2024

Главна цел на проектот за кој се набавува ДТГ Печатач: 

Специфични цели на проектот за кој се набавува ДТГ Печатач:

претпријатие каде што ќе работат

 

Информации за повикот за набавка на ДТГ Печатач:

Се охрабруваат сите добавувачи кои што работат со набавка на ДТГ печатачи да аплицираат. Одбраниот добавувач ќе биде одговорен за обезбедување на ДТГ печатач кој ги исполнува спецификациите и барањата на проектот. 

 

Клучни барања од страна на добавувачот:

Поради наведените барања ќе се бараат следните документи (погледнете во точката “Упатства за поднесување”) од страна на добавувачот за да можат да се докажат споменатите барања. Секоја од наведените точки во Упатства за поднесување е соодветна за точките од барања од страна на добавувачот.

 

Упатства за поднесување:

Заинтересираните добавувачи се поканети да ги достават своите понуди, вклучувајќи ги и следниве документи:

Покрај побараните документи, целосната документација може да се симне од следниот линкВе молиме да се испрати целосната понуда на [email protected]

Предлозите ќе се оценуваат врз основа на следниве критериуми:

 

Времеплов на процедурата:

 

Сите добавувачи се поканети да ги достават своите понуди на следната адреса: [email protected]

 

Со нетрпение очекуваме да ги добиеме вашите предлози и да соработуваме со доверлив добавувач за да ги исполниме потребите за проектот „Print the Inclusion“. Заедно да создадеме поинклузивно и поразбирливо општество преку моќта на технологијата за печатење.

Сподели на