Повик за учество во проект: „Поддржани услуги за вработување во Македонија – Урбан Дигитал Хаб“ – Ноември, 2020

Здружението ИРЗ Тетово, во рамките на своите програмски активности на проектот ,,Поддржани услуги за вработување во Македонија – Урбан Дигитал Хаб” нуди поддршка на најмалку 5 граѓански организации и/или активистички јадра кои даваат социјални услуги и работат на социјална вклученост.

Поддршката се состои во продукција на аудио-видео запис и уредување/монтажа соодветно на потребите за промоција и документирање на активностите на граѓанската организација или активистички јадра, со што ќе се обезбеди видливост на нивните активности во заедницата.

Материјалите кои што ќе бидат продуцирани ќе бидат емитувани на социјалните мрежи на месечна основа во период од 01.01.2021 до 30.09.2021.

Вашите пријави за учество ги очекуваме на следна адреса: [email protected]
проследено со краток опис на активностите. Повикот е отворен до пополнување на предвидениот број за поддршка.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молиме да контактирате со Елена Серафимовска – Стојчевски на следниот телефонски број: 078-595-747 или горенаведената е-маил адреса.

Сподели на