Повик за учество на студентските научни конференции на УКИМ

Комисијата за наука при Универзитетското студентско собрание на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и оваа година ќе организира студентски научни конференции кои треба да се одржат во октомври. Во меѓувреме, тие објавија повик на кој студентите ќе можат да се пријават со свои трудови.

Отворени се повици за следните научни конференции:

*СНКН – Студентска научна конференција за нутриција на Факултетски студентски собранија на Медицински факултет, Стоматолошки факултет и Фармацевтски факултет.

*СКГКП – Студентска конференција за глобални климатски промени на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

*НИСКЕП – Научно-истражувачка студентска конференција на Факултетски студентски собранија на Економски и Правен факултет

*MEET – Научна студентска конференција на Факултетски студентски собранија на Филозофски факултет и Филолошки факултет „Блаже Конески“

*СКУН – Студентска конференција на младите уметници и научници на Факултетски студентски собранија на Технолошко- металуршки факултет, Природно – математички факултет и Факултет за ликовни уметности

Повиците за пријавување се достапни на следниот ЛИНК.

  •  

Сподели на