Повик за целосни стипендии

Школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите“, во соработка со Институт за дизајн и технологија (ИДТ), повторно ги поддржуваат средношколците од цела Македонија кои изминатата 2020 година ја завршиле со просек под 3,9.

Повикот за стипендија е отворен од 23 февруари до 2 март 2021 година и се однесува за новата сезона на курсеви:
https://djolevandthearts.edu.mk/kategorija/kursevi/

Апликацијата се поднесува преку електронската пријава: https://forms.gle/kuiXEGeGujGAgD1X6 со приложено свидетелство од последната година и мотивациско писмо во кое секој кандидат ќе треба да ги наведе причините за избор на програмата и своите понатамошни амбиции во дадената област.

Повеќе информации на настанот: https://fb.me/e/2jZtbImEB

Сподели на