Покана за настан на тема „Родово заснованото насилство во медиумите: состојба, насоки, мониторинг”

Ве покануваме на онлајн настан – “Родово заснованото насилство во медиумите: состојба, насоки, мониторинг” на ден 11.11.2021 година, со почеток во 11.00 часот.

На настанот ќе бидат презентирани „Водич за мониторинг на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за регулирање и мониторинг на примената на стандардите за известување во случаи на родово засновано насилство во медиумите“ подготвен од Проектот “Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија – ЈУФРЕКС”, Истражување на медиумското покривање на темите поврзани со ЛГБТИ заедницата и родово-базираното насилство, подготвено од Коалицијата Маргини/со поддршка на Хајнрик Бел Фондацијата и Прирачник за родово сензитивно известување во медиумите, изработен од ХОПС/UN Women.

Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, заедно со Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Коалицијата Маргини и ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, ве покануваат на заедничка промоција на платформата Bluejeans. 

Meeting URL: https://bluejeans.com/600854915/6417

Meeting ID: 600 854 915 

Participant Passcode: 6417

 

Сподели на