Покана за учество во фокус група

Доколку сте младински работници со искуство од најмалку 5 години во младинска работа и имате желба да придонесете кон развојот на практиките во кои младинската работа е истрајно посветена на долгорочни резултати, пријавете се да бидете дел од фокус групата која ќе се одржи на ZOOM платформата на 17.05.2021 година со почеток во 16:30 часот.

Сите заинтересирани можат да се пријават на [email protected]

Сподели на