Потреби и навики при користење интернет и познавање на правата на приватност

Со пополнување на овој прашалник давате придонес кон истражување што го спроведуваат Фондација Метаморфозис и Здружение Конект, а се однесува на потребите на различни целни групи во процесот на заштита на нивните лични податоци при користење на електронски алатки, но и генерално, во секојдневното живеење. Прашалникот е анонимен, а збирните резултати од истражувањето ќе бидат искористени за планирање и организирање на идните активности во рамки на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – Градење инклузивен дигитален екосистем“, ко-финансиран од Европската унија, како и за потребите за следење и оценување на активностите и известување на донаторот. 

Забелешка: Податоците од овој прашалник ќе се третираат со доверливост и истите ќе послужат исклучиво за потребите на проектот. Сите информации за начинот на заштита на личните податоци како и начинот на остварување на Вашите права за заштита на приватноста можете да ги погледнете во нашата Политика за приватност објавена на https://metamorphosis.org.mk/politika-na-privatnost/ .

Прашалникот е достапен на овој ЛИНК.

Сподели на