Прашалник за граѓански организации

Во рамките на повикот за предлози од “DG EuropeAid” на Европската комисија, Волонтерски Центар Скопје заедно со ADICE (Франција) и македонските партнери, сакаат да подготват проект за зајакнување на капацитетот на граѓанските организации (ГО).
За да го сториме тоа, сакаме да развиеме одржлив волонтерски систем. Ова ќе се заснова на создавање на Македонска граѓанска служба што ќе биде поддржана од циклус на обуки за граѓанските организации со цел да им се дозволи да бидат акредитирани и да бидат домаќини на волонтери во рамките на иновативни програми.

Овој прашалникот нема да одземе повеќе од пет минути од вашето време, а ќе им овозможи на ВЦС и на партнерите да предложат проект што најдобро одговара на вашите потреби и на младината во Македонија.

Прашалникот е достапен тука.

 

Сподели на