Прашалник за евалуација – МладиХаб

Здраво млади! 🤓
Овој прашалник е наменет за сите учесници во обуките и општокорисната работа на МладиХаб, и би ни било особено драго ако одговорите на овие 10 кратки прашања во однос на обуките, општокорисната работа, личниот и професионален развој.
👉Рокот за потполнување на овој прашалник е продолжен до 10 март 2021.

Вашиот придонес ќе ни помогне многу да го унапредиме нашето работење.✊

Прашалникот најдете го на следниот линк

Сподели на