Прашалник за квалитет на живот кај млади

Младински образовен форум – МОФ / Youth Educational Forum -YEF спроведува анкета за утврдување на ставовите и мислењата на младите од нашата држава во неколку области.
Доколку имате од 15-29 години, ве повикуваме да го пополните прашалникот кој можете да го најдете на следниот линк https://bit.ly/35X09wB и да дадете придонес за подобар квалитет на живот за младите на локално ниво.
***
Активноста се спроведува во рамки на проектот „Квалитетни образовни политики и можности за младите“ поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Сподели на